Rodzaje Instalacji

Generalnie instalacje gazowe można podzielić na pięć typów:reduktor tecno BRCI generacja - to instalacje podciśnieniowe, bez elektroniki. Montowane głownie do samochodówgaźnikowych. Głównie, bo montowano je również

do samochodów z wtryskiem paliwa lecz bez sondy lambda i katalizatora.
Instalacje II generacji to również instalacje podciśnieniowe. Montuje się je do samochodów posiadających sondę lambda i katalizator. Od poprzedniego typu różni je to, iż w ich skład wchodzi bardziej lub mniej zaawansowana elektronika. Ma ona za zadanie ustalenie optymalnego składu mieszanki podczas pracy na gazie.

Dawkę gazu ustala silnik krokowy sterowany z komputera gazowego. Jest to możliwe po dostarczeniu do komputera odpowiednich sygnałów, takich jak: sygnał z sondy lambda, TPS-u, obrotów silnika i ewentualnie temperatury reduktora.Tego typu instalacji nie powinno się montować do silnika z plastikowym kolektorem z powodu ryzyka związanego z możliwością zaistnienia zjawiska zwanego "cofnięciem płomienia".przełącznik Szybki rozwój układów wtrysku benzyny oraz stopień zaawansowania technologicznego obecnych
samochodów powoduje duże zainteresowanie instalacjami wtrysku gazu. Możemy je zakwalifikować do III generacji instalacji gazowych.Są to urządzenia wtrysku gazu w fazie lotnej, z rozdzielaczem dozującym paliwo, najczęściej pod jednakowym ciśnieniem do wszystkich cylindrów jednocześnie.listwa wtryskiwaczy RAILY BRC IV generacja to również wtrysk gazu w fazie lotnej, jednak dawkowany w sposób sekwencyjny. W tego typu instalacjach są oddzielne wtryskiwacze dla każdego cylindra. Tego typu instalacje
gazowe spełniają najsurowsze normy dotyczące poziomu emisji spalin oraz w pełni integrują się z systemami OBD współczesnych samochodów.
Do najnowocześniejszych systemów gazowych należy zaliczyć wtrysk gazu w fazie ciekłej. Można je zakwalifikować do V generacji. Z technicznego punktu widzenia są to optymalne instalacje do każdego silnika. Niestety są to wciąż bardzo drogie urządzenia, zatem nie na każdą kieszeń.

04-12-2009