Wyróżnienia i Certyfikaty

Zaprazamy do zapoznania się z galerią w której można obejrzeć potwierdzenie umiejętności.

 

DLACZEGO LPG?       Gaz skroplony, obecnie  najczęściej spotykany jako  paliwo  silnikowe, jest  mieszaniną propanu i butanu. W literaturze zagranicznej szeroko stosuje się dla  niego  oznaczenie LPG, będące skrótem  angielskiej  nazwy " Liquified  Petroleum Gas ".  Stosowane  u  nas określenie:  gaz  skroplony,  jest  mało  precyzyjne,  gdyż  nie  wyjaśnia  o jaki rodzaj gazu skroplonego  chodzi.  Mieszaninę  propanu  i  butanu  w  temperaturze  otoczenia,   można przechowywać w stanie ciekłym  pod  stosunkowo  niskim  ciśnieniem od 0,2 do 0,1 MPa Gaz ten odznacza się  znaczną  odpornością na spalanie stukowe, umożliwiając stosowanie w silnikach z zapłonem iskrowym  wysokich  stopni sprężania.

03-12-2009